Zverejnené dokumenty:

Informačná tabuľa (SK)

Project Description (EN)

Zmluva o dielo I (SK)

Zmluva na poskytnutie služby – koordinator (SK)

Mandátna zmluva – dozor stavby (SK)

Zmluva o dielo II (SK)