reginaldDom QUO VADIS v Bratislave Vás dňa 1.12. 2016 o 18:00 hod. pozýva
do svojich priestorov na prednášku nášho brata Reginalda Slavkovského OP. Témou prednášky bude reinkarnácia a naša odpoveď na túto výzvu.