Priebeh rekonštrukcie kostola

Renovation of the church