Žijeme veľké časy. V Žilne sa opravujú fasády dvoch kostolov a ten tretí kostol sv. Barbory, ktorý teraz spravujú bratia dominikáni sa opravuje zvnútra. A v tomto čase prichádza k nám relikvia sv. Dominika spolu s kópiou obrazom Mascarella. Priviezol ich k nám vo štvrtok v dopoludňajších hodinách brat Irenej zo Zvolena. Relikviu a kópiu obrazu Mascarella sme slávnostne privítali na svätej omši o 12.15h, ktorú celebroval brat Benedikt.  Po svätej omši nasledovala modlitba posvätného ruženca a tiché uctievanie ostatkov svätého Dominika, ktoré pokračovalo aj po svätej omši o 15.30h až do 18.00h. Naše bratstvo sv. Martina de Porres v tomto čase zabezpečovalo službu v kostole a pripojilo sa k tichému uctievaniu ostatkov sv. Dominika. Svätú omšu ku cti sv. Dominika v piatok 12.15h a aj o 15.30h celebroval brat Jakub. Popoludní sme sa modlili korunku Božieho milosrdenstva. Nasledovala zakončenie a rozlúčenie s relikviou sv. Dominika a s kópiou obrazu Mascarella. V sobotu popoludní brat Benedikt previezol relikviu spolu s kópiou obrazu Mascarella do Tvrdošína, kam putovanie pokračovalo. Prítomnosť drahocennej pamiatky  sv. Dominika sa iste dotkla našich životov a dúfame, že nám bude posilou do ďalších dní a snáď sa zmeníme zvnútra.