Relikvia „Kazateľa milosti“ na Slovensku

Dominikánska rodina na celom svete slávi tento rok veľké jubilem – 800 rokov od narodenia
sv. Dominika pre nebo. Dominik založením Rehole kazateľov začal písať príbeh ohlasovania Vteleného Slova, ktorého súčasťou sa v priebehu stáročí stali mnohí rehoľní bratia, mníšky, rehoľné sestry, laici, mladí, členovia ružencových spoločenstiev a mnohí iní. A to aj na Slovensku!

Pri príležitosti jubilejného roka sme ako dominikánska rodina na Slovensku uvažovali, ako by sme mohli naplno prežiť tento čas milosti pri spomienke na svätého Dominika.

Je pre nás veľkou radosťou oznámiť Vám, že od 5. septembra do 2. októbra 2021  bude vo vybraných slovenských mestách a obciach putovať relikvia sv. Dominika. Relikviu nám požičali mníšky rehole kazateľov z kláštora sv. Dominika a Sixta v Ríme, ktorý založil priamo sv. otec Dominik.

Dôvodom prečo sme požiadali o zapožičanie relikvie v tomto čase je, že začiatkom septembra sa bratia stretávajú na celoprovinčnom stretnutí a na začiatku októbra  navštívi našu krajinu Magister rehole fr.  Gerard Francisco Timoner OP. Vrcholom týchto mimoriadnych dní bude celoslovenské stretnutie dominikánskej rodiny a svätá omša za účasti magistra rehole v našej národnej svätyni v Šaštíne.

Pozývame Vás nielen si uctiť tohto Kazateľa milosti, Kazateľa Božej lásky, ale aj započúvať sa do bohatého odkazu, ktorý nám zanechal. Už viac ako 800 rokov spoločne píšeme príbeh ohlasovania Božieho priateľstva. Pozývame vás vstúpiť do tohto príbehu!

Plagát. Putovanie relikvie sv. Dominika