Prvá dvojica rorátnych svätých omší vo Zvolene je už za nami.

Advent sa rozbehol v plnom prúde a bratia vo Zvolene využívajú možnosti, ktoré im poskytujú liturgické predpisy. Liturgická adventná farba je fialová, no ak na niektorý deň do 16. decembra je tzv. féria (nie je spomienka na žiadneho svätca a ani sviatok), môže sa omša v tento deň slúžiť k Panne Márii. Vtedy sa namiesto fialovej liturgickej farby použije biela, ktorá je znamením radosti, pretože advent je radostné očakávanie narodenia Spasiteľa. Kedysi sa rorátne omše slúžili výlučne skoro ráno za svetla sviec. Po liturgickej úprave II. Vatikánskeho koncilu je možné rorátne sväté omše slúžiť aj večer. Túto úpravu využili bratia vo Zvolene. Večerné rorátne omše sú obohatené o chorálový spev. Prvé dve večerné rorátne omše celebroval a na nich kázal ThLic. Ján Víglaš, rektor Kňazského seminára v Badíne.

Okrem večerných rorátnych omší sú vo zvolenskom kláštornom kostole celebrované aj ranné rorátne omše, na ktoré sú zvlášť pozvané deti. Pre ne sú po omši pripravené raňajky vo vestibule kostola.