Bratia dominikáni z Košíc Vás pozývajú v dňoch 4. a 5. a tiež 11. a 12. decembra, vždy o 6:30 h., na rorátne sv. omše. Po každej sv. omši, bude  pre účastníkov pripravené agapé v DKC Veritas.