Niekoľkými fotografiami by sme vám chceli pripomenúť atmosféru tohtoročných rorátnych sv. omší. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí ich s nemalým úsilím pripravovali, zvlášť speváčkam z Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.  Tešíme sa, že ste v takom hojnom počte prichádzali do nášho kostola  a  už teraz v predstihu vás pozývame na budúcoročné roráty u dominikánov.

bratia dominikáni z Košíc