Povedz nám niečo o sebe.

Volám sa Vavrinec Radoslav Mitro som dominikán už takmer 12 rokov, pochádzam z Košíc. Študoval som na gymnáziu Šrobárová 1 v KE a následne 1 rok na UPJŠ – Prírodovedecká fakulta (matematika geografia). Potom v roku 2007 som vstúpil do noviciátu rehole Kazateľov a v roku 2014 som ukončil štúdia teológie v Badíne.

Prečo si sa stal rehoľníkom a prečo dominikánom?

Logické odôvodnenie otázky prečo som sa stal rehoľníkom nedokážem sformulovať. Stal som sa rehoľníkom kvôli akejsi príťažlivosti voči dominikánom, ktorá u mňa postupne vznikala a klíčila po tom, čo som mal možnosť spoznať v Košiciach túto rehoľu. Bolo to v období 2004-2006.

Diakonsku vyvsviacku si prijal po zrelej úvahe, od ukončenia teologických štúdii ubehlo už pár rokov. Čo rozhodlo, že si sa nakoniec rozhodol?

Rozhodnutie u mňa potrebovalo akosi dozrieť. Som toho názoru, že vysviacka, ktorú som prijal je len dokončením odpovede na Božie povolanie spred 12 rokov. Nejako som mal obavy dokončiť túto odpoveď skôr…chcelo to, ako sa zdá čas.

Vysviacka je vážna vec – akú zmenu predpokladáš, že to prinesie do Tvojho života?

Uvedomujem si, že vysviacka je vážna vec. Po nej som si bol vedomý, že sa čosi u mňa zmenilo – ťažko to vysvetliť. Zmena, ktorú očakávam, sa týka najmä kázania o Bohu a Božom kráľovstve . Som naň už vystrojený mocou z výsosti :), takže teraz je rad na mne štúdiom a modlitbou sa naďalej formovať.

Cirkev sa raduje, má nového diakona, načo sa konkrétne tešiš Ty – ako diakon?

Teším sa pravdupovediac na kázanie, ktoré je našej reholi vlastné viac než čokoľvek iné. Verím a chcem, aby táto služba bola vzdávaním slávy Bohu, aby prehĺbila môj dôverný vzťah s ním a tak slúžila spáse všetkých ľudí.