Počas pandémie vzniklo v priestoroch fary Zvolen – Sekier malé štúdio, ktoré sa snaží nie len pre farnosť, ale aj pre širokú verejnosť sprístupniť zaujímavé témy so zaujímavými hosťami. V utorok 11. mája bol do tohto štúdia pozvaný brat Damián, aby sa podelil so svojim osobným príbehom, ale tiež priblížil našu rehoľu ľuďom, ktorí s dominikánmi neprichádzajú často do kontaktu. Tento rozhovor si môžete pozrieť nižšie:

YouTube video