Čo môže Dominikov odkaz povedať dnešnému človeku? Potrebujú dominikáni reklamu? Aj na tieto otázky sa pokúsil odpovedať brat Damián pre portál Slovo Plus. V rozhovore predstavil vrcholy jubilea našej rehole, špecifickosť nášho povolania i krásu cesty, ktorou kráčajú bratia a sestry po stopách svätého Dominika: „Čo je však inšpirujúce, je vidieť to veľké množstvo bratov a sestier, ktorí žili Dominikov odkaz a snažili sa ho realizovať vo svojej dobe. Je fascinujúce byť súčasťou tejto tradície, určitého prúdu spirituality, ktorá už osemsto rokov slúži ľudstvu i Cirkvi. Je to spôsob života, ktorý vie priviesť ku svätosti.“

https://www.slovoplus.sk/dominikan-damian-macura-ak-bude-pan-boh-potrebovat-dominikanov-na-slovensku-bude-im-posielat-mladych-ludi/?fbclid=IwAR2DpE2J6aZG_RLqa7S1xHx8YH2j92QhMjwHEHuS72QBs2RX-7Nt1jkb1zc