Za stolom so svätým Dominikom

Rehoľa kazateľov otvorila 6. januára jubilejný rok pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Dominika, ktorý sa skončí slávnosťou Zjavenia Pána v roku 2022. Magister rehole, brat Filipínskej provincie, Gerard Francisco Timoner, ako Alfu a Omegu podrobne popisuje evanjelizačný impulz tejto udalosti.

Gerard Francis Timoner III bol zvolený 13. júla 2019 za nového magistra Rehole kazateľov a stal sa 88. nástupcom svätého Dominika. 52-ročný rehoľník sa narodil na Filipínach a stal sa prvým magistrom rehole pochádzajúcim z Ázie. V roku 2014 ho pápež František vymenoval za člena Medzinárodnej teologickej komisie vo Vatikáne.

  1. Témou osláv jubilea je „Za stolom so svätým Dominikom“. Prečo ste vybrali práve tento názov?

Je inšpirovaný maľbou vo farskom kostole Mascarella v Bologni (Taliansko), drevom, na ktoré bol krátko po jeho svätorečení namaľovaný prvý portrét svätého Dominika. Oslavujeme svätého Dominika nie ako svätého, ktorý je osamotený na piedestáli, ale ako svätca, ktorý sa teší zo spoločenstva za stolom so svojimi bratmi, zhromaždenými v rovnakom povolaní kázať Božie slovo a zdieľať Boží dar jedla a nápoja. Jubilejný rok nás pozýva položiť si otázku: Čo to pre nás znamená byť tu a teraz za stolom so svätým Dominikom?

  1. Ako by ste odpovedali?

Poslaním rehole je pomáhať pri budovaní spoločenstva Cirkvi, Kristovho tela, ako to robili sv. František a sv. Dominik v čase, keď Cirkev v 13. storočí nevyhnutne potrebovala „novú“ evanjelizáciu. My sme iba „asistenti“. Hlavným „staviteľom“ je Trojjediný Boh, vzor a zdroj spoločenstva. Naše poslanie a bratské spoločenstvo spolu tvoria našu prirodzenosť, pretože sme bratia kazatelia. Buďme realisti, rozmanitosť a rozdiely medzi bratmi niekedy oslabujú spoločenstvo. Aj to však môže byť súčasťou našej prorockej služby Cirkvi a spoločnosti: je možné sa odlišovať a stále byť bratmi a sestrami; je možné nesúhlasiť bez toho, aby sme rozbíjali spoločenstvo.

  1. Ako to oslávite?

S jednoduchosťou a v tichu, ako prejav lásky a starostlivosti Pána k svätému Dominikovi a k ​​dominikánskej rodine, ktorá žije už viac ako osemsto rokov. Generálna rada rozhodla znížiť plánované udalosti na minimum. Boli sme nútení zrušiť výstavu umenia a púte (ktoré ponúkneme  virtuálne na webstránke https://dominicus800.op.org/pellegrinaggio/). Budú sa však konať všetky dôležité eucharistické slávnosti pri rešpektovaní hygienických obmedzení.

  1. Prečo je dnes svätý Dominik stále aktuálny?

Naša rehoľa má zásadne intelektuálne poslanie, teda kázať „Veritas“(Pravdu), ktorá je tiež dôležitým liekom na ďalšiu zhubnú pandémiu, ktorá vypukla v našej spoločnosti: falošné správy a polopravdy, ktoré sú v skutočnosti polovičnými klamstvami. Ak chceme šíriť evanjelium v ​​našom sekularizovanom svete, musíme byť medzi ľuďmi. To znamená, že musíme byť tiež ochotní prekročiť jazykové, kultúrne a dokonca aj ideologické hranice, aby sme mohli šíriť Božie slovo.

  1. Ako ste ako magister rehole prežili pandémiu?

Povinnosť karantény a lockdown mnohých miest otvorili mnohým dvere k beznádeji a osamelosti. Tieto opatrenia sa musia dodržiavať z etických a vedeckých dôvodov, ale zdá sa, že sú v rozpore s našimi pastoračnými inštinktmi, aby sme boli medzi ľuďmi. Je pravdou, že ľudská prítomnosť nemôže byť nijako nahradená, ale našli sme iné spôsoby, ako byť s druhými. Čas krízy je najplodnejším pre kreativitu. Napríklad počas moru v Taliansku v roku 1629 vytvoril Br. Timotheo Ricci v konvente dominikánov v Bologni večný ruženec. Mnoho našich bratov napísalo biblické a teologické úvahy o rôznych aspektoch pandémie.

  1. Ako je možné oživiť vieru v čoraz menej zbožnej Európe?

Často sa hovorí, že v Európe sa na Cirkev pozerá ako na „unavenú starú“ inštitúciu, a preto mnoho mladých ľudí nemá motiváciu učiť sa o živote a histórii katolicizmu. V roku 2019 som stretol mladého európskeho rehoľníka, ktorý so mnou nadšene zdieľal príbeh svojho povolania. Dozvedel som sa, že jeho rodičia, hoci boli katolíci, ho nedali pokrstiť. Keď však vyrástol, našiel v Cirkvi zmysel života. Dostal formáciu a nakoniec požiadal o krst. Pri počúvaní jeho povolania som si položil otázku, koľko mladých ľudí je ako tento rehoľník? Je možné, že veľa mladých ľudí neopúšťa Cirkev; ako by mohli odísť, ak v nej nikdy neboli? Ak je v kostole málo mladých ľudí, je to pravdepodobne preto, že sa ich rodičia rozhodli, že ich do kostola nezoberú. Svojím spôsobom môžeme povedať, že Európa je „misijným územím“. Preto nás pápež František vyzýva, aby sme znovu objavili naše povolanie „učeníkov v poslaní“.

Prevzaté z: https://www.op.org/europe-is-a-mission-territory/Rozhovor Victorie Cardiel s Magistrom rehole pre Alfa & Omega (Katolícky informačný týždenník, 14.-20. januára 2021, č. 1.197, Edición Nacional, www.alfayomega.es)