Po letnej prestávke sa v dominikánskom kostole v Košiciach mnohí veriaci zúčastnili ďalšej „ružencovej“ soboty. Ako každá takáto sobota, aj tretia septembrová sobota bola bohatá na poznávanie, modlitbu a spoločenstvo. Brat Kristián počas svojej prednášky ponúkol veriacim pohľad na Pannu Máriu prostredníctvom invokácie z Loretánskych litánií „Uzdravenie chorých“. Mária je skutočne tá, ktorá nás neustále privádza k zdroju všetkých uzdravení, k Ježišovi Kristovi. Modlitbou posvätného ruženca sme sa pripravili na vrchol nášho stretnutia – na slávenie Eucharistie, ktorému predsedal brat Rafael. Po svätej omši nasledovala adorácia, ktorá bola zakončená eucharistickým požehnaním. Bodkou za touto „mariánskou“ sobotu bolo milé agapé v priestoroch Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas, kde bol vytvorený priestor nielen na spoznávanie sa, ale aj na zdieľanie našej spoločnej viery.

Najbližšia „ružencová“ sobota sa uskutoční 21. októbra. Už teraz Vás srdečne pozývame!