V utorok 18. októbra 2022 sa deti na celom svete zjednotili v modlitbe ruženca. Aj na Slovensku sa tento rok zapojil veľký počet detí k iniciatíve pápežskej nadácie ACN – Milión detí sa modlí ruženec. Mladé rodinky našej farnosti sa tiež chceli spolu stretnúť na modlitbe za pokoj a mier na svete a tak sa v tento deň zišli v Kostole Najsvätejšej Trojice v Rovinke. Do spoločnej modlitby ruženca a svätej omše, ktorú slúžil náš P. Bruno Donoval OP sa zapájali svojím spevom a službou nielen rodičia, ale aj ich deti. Po stretnutí nasledovalo neformálne agapé s chutnými dobrotami, ktoré napiekli šikovné mamičky.

Fotografia – Michaela Gregová