Dňa 7. novembra 2022, na sviatok Všetkých svätých Rehole kazateľov, v súlade so Stanovami ICLDF č. 1 B. 3, fr. Gerard Francisco Timoner III OP, magister Rehole kazateľov, potvrdil Sébastiena Milazza za predsedu Európskej rady laických dominikánskych bratstiev na obdobie troch rokov.

Toto schválenie nasledovalo po voľbách, ktoré sa konali 24. septembra v Paríži 2022 počas prvého zasadnutia novej Európskej rady laických dominikánskych bratstiev, pričom nová rada bola zvolená počas plenárneho zhromaždenia laických dominikánov Európy vo Vilniuse 16. augusta 2022. Európska rada laických dominikánskych bratstiev má za úlohu animovať a koordinovať všetky laické dominikánske bratstvá v Európe.

V súčasnosti ju tvoria:

Predseda: Sébastien Milazzo OP (Francúzska provincia)
Sekretár: Noreen O’Carroll OP (Írska provincia)
Referent pre formáciu: Anna Tatar OP (Provincia Stredné Taliansko)
Referent pre komunikáciu: Juan Jesús Pérez Marcos OP (Španielska provincia)
Pokladník: Bogdan Penev OP (Bulharsko, Poľská provincia)

Zľava doprava: Bogdan, Noreen, Sébastien, Juan Jesús a Anna.

Európska rada laických dominikánov obnovuje svoju radostnú spoluprácu s magistrom rehole a Generálnou kúriou pri diele Svätého kázania.

In dulcedine societatis quaerere veritatem.

ECLDF

Sébastien Milazzo sa narodil v roku 1978 a vyučuje systematickú teológiu na Fakulte katolíckej teológie na Štrasburgskej univerzite. Narodil sa v robotníckej prisťahovaleckej rodine talianskeho otca a francúzskej matky. Od útleho veku obdivoval veľké postavy Rehole kazateľov (Dominik, Tomáš Akvinský, Albert Veľký, Katarína Sienská, Majster Eckhart, Pier Giorgio Frassati) až do takej miery, že sa sa stal laickým  dominikánom. Je členom Bratstva Jána Taulera v Štrasburgu.