Pozývame Vás na celodenný seminár pod názvom: Financie podľa Biblie. Rečníkom bude pán Peter Briscoe – podnikateľ a autor viacerých odborných kníh na danú tématiku. Seminár sa uskutoční v Košiciach, dňa 25.11. od 9:00 do 16:30 h. v priestoroch DKC Veritas. Vstupné je dobrovoľné.