Matka svätého Dominika a blahoslaveného Mannesa, blahoslavená Jana sa narodila v prominentnej rodine d’Aza a vydala sa za Felixa de Guzman. Mali štyroch synov a dcéru. Keď dvaja starší chlapci vyrástli, išla do opátstva v Silos poprosiť o ďalšieho syna. Svätý Dominik zo Silosu jej vo sne povedal, že chlapec, ktorý sa jej narodí, bude pre Cirkev žiarivým svetlom. Vo sne videla psa, ako beží a horiacou fakľou zapaľuje všetko okolo seba. Tento sen bol skutočne prorocký, lebo svätý Dominik svojim kázaním a učením zapálil vo svete svetlo pravdy. Jana pomenovala svojho syna pravdepodobne práve po svätom Dominikovi zo Silosu.

Blahoslavená Jana z Azy

-js-

Obrázok: commons.wikimedia.org