Niekedy je užitočné cítiť sa zbytočný.

Žijeme vo svete, kde nazvať niekoho zbytočným je možno jednou z najhorších urážok. Myslím, že by som bol radšej považovaný za smradľavého, tučného alebo možno dokonca hlúpeho, ako za zbytočného. A to z nie zanedbateľného dôvodu: sme hrdí na to, že veci robíme, maximalizujeme našu produktivitu a pracujeme efektívne.

Ale zatiaľ čo nás svet odmeňuje na základe užitočnosti, Boh nie. 

Táto pravda mi bola nedávno vložená do srdca. Počas veľkonočnej oktávy som ochorel tak, že som ledva vstal z postele do kaplnky. Po „produktívnom“ pôste, ktorý zahŕňal modlitby, pôsty a almužny navyše, som bol teraz úplne „zbytočný“. Keď sa komunita modlila Božské ofícium, mohol som len ticho počúvať, kým moji bratia za mňa spievali. A keď sme meditovali, najlepšie, čo som mohol urobiť, bolo sadnúť si do kaplnky a dúfať, že Ježiš prijme moju prostú prítomnosť, lebo žiadna vnútorná modlitba naozaj nebola možná.

Napriek tomu nám v takýchto časoch Otec dáva veľmi vzácnu lekciu. Je príliš dobrým Otcom na to, aby sme si mysleli, že sme svätí alebo máme hodnotu vďaka našej vlastnej snahe a úspechu. Potom, ak sa nám jedného dňa nepodarí byť takí užitoční, budeme mať pocit, že sme stratili Božiu lásku.

Naša svätosť pochádza skôr z jednoduchého faktu, že Boh sa rozhodol prebývať v nás, „keď sme boli ešte hriešnikmi“ (Rim 5, 8). Žijeme v tom dni, o ktorom Ježiš povedal: „V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás“ (Jn 14, 20). Stávame sa svätými pre nič iné, než pre celkom nevysvetliteľnú skutočnosť, že Boh nás miloval ako prvý – predtým, ako sme čokoľvek urobili.

Je ťažké prijať túto pravdu, pretože sme zvyknutí myslieť si, že jediné veci, ktoré majú hodnotu, sú tie, pre ktoré sme niečo urobili. Je to však tiež krásna pravda. Znamená to, že dobré skutky nie sú cenou Božej lásky.

Výzvou teda je zmieriť sa s tým, že ste žobrák. A dokonca byť občas zbytočný. Byť neužitočný nás učí, že nemusíme platiť za Božiu lásku a jeho prítomnosť v našich dušiach. Potom si zvykneme prijímať niečo, čo si nezaslúžime, a dokážeme sa lepšie radovať z prijatia nezištného Božieho daru.

Ježišu, pomôž mi spoznať, že tvoja láska sa nemeria mierou mojej nestálej užitočnosti. Nie ja, ale Ty vo mne ma robíš svätým.

Br. Gerard Rosario DeAngelis OP