Je zaujímavé, že Ježiša môžeme často nájsť pred dôležitými udalosťami v tichu samoty; či už to bolo na brehu mora, alebo na vrchole hory, nikdy nezaváhal vstúpiť do vnútorného dialógu s Otcom. Napokon, veď aj z dejín našej rehole vieme, že úspešné kazateľské poslanie vždy pramenilo zo schopnosti kazateľa načúvať Slovu v mlčaní.

Heslo SILENTIUM EST PATER PRAEDICATORUM (Mlčanie je otcom kazateľov) donedávna aj v našich konventoch pripomínalo bratom na chodbách kláštora, aby ho verne zachovávali. Lebo len v TICHU mohlo postupne dozrievať SLOVO, ktoré pochádzalo od BOHA. Z toho je zreteľné, že jeho slovo môžeme len vtedy správne pochopiť, keď vstúpime do ticha, keď sa naučíme počuť ho v jeho SILE a vnútornom MLČANÍ.

Príjmite naše pozvanie stať sa súčasťou spoločného hľadania a nachádzania ticha prostredníctvom zaujímavej knihy kardinála Roberta Saraha: „SILA TICHA“ a v prítomnosti hostí moderátora Pavla Danka. Za vydavateľa sa prihovorí p. Mária Kolková (LÚČ) no a krásu ticha v liturgii a umení priblížia P. Vlastimil Dufka SJ a P. Bruno Branislav Donoval OP.

Záznam relácie TV LUX „Doma je doma“ nájdete TU.