Svätosť najsvätejšia. Hlboké tajomstvo viery: Eucharistia. Ako je možné, že sa o nej nezmieňuje Vyznanie viery? Sv. Tomáš to vysvetľuje spôsobom, ktorý mnohých sklame: Eucharistia podľa neho nie je z pohľadu úkonu viery nejakou ťažkosťou (!), pretože vychádza z oživujúcej činnosti Ducha (Verím v Ducha Svätého) a z Božej všemohúcnosti (Verím v Boha, Otca všemohúceho).

Dotknúť sa Krista alebo lepšie povedané – zažiť dotyk Krista v posledný deň roka a v posledný deň nášho života. Čo viac si môžeme priať? K tomuto veľkému tajomstvu viery zároveň pridáme rozuzlenie tajomstva dobra a zla v podobe predložených riešení veľkých morálnych dilem našich dní.

PROGRAM A ANOTÁCIE PREDNÁŠOK

KDE:  Kontemplatívne centrum Pustý Dvor – Ábelová

KEDY:  29. december 2023 – 2. január 2024

KTO:  starší ako 18 rokov

PRÍSPEVOK NA UBYTOVANIE A STRAVU:  50 € – na účet SK39 8360 5207 0042 0036 4958 (poznámka pre prijímateľa: „STS + meno a priezvisko účastníka“) alebo v hotovosti na mieste.

PRIHLASOVANIE:  do 17. decembra 2023 alebo do naplnenia ubytovacej kapacity centra cez prihlasovací formulár

KONTAKT:  opmladez.sk@gmail.com