„Dotknúť sa Krista v Posledný deň.“

Na Ábelovej sme sa znovu stretli, tentoraz na Silvestra (29.12 – 2.1.). Okrem prípravy na spoločné oslávenie Nového roka a poďakovania za ten predošlý, bola diskutovanou sviatosťou Eucharistia. Ak si niekto myslí, že päť dní je na jednu sviatosť postačujúcich, z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že času by sa zišlo aj viac.

Sviatosť, ktorá nie je odmenou pre spravodlivých, ale posilou pre bojujúcich. Naším liekom, ako povedal sv. Ambróz: „Ja, ktorý stále hreším, musím mať stále liek.“

Brat Alan nám najprv ukázal predzvesti Eucharistie v Starom zákone a dnešný pohľad na ňu ako na pokrm a obetu zároveň. Tiež vysvetlenie sv. Tomáša Akvinského cez „transsubstanciáciu“ počas premenenia.

A aký je vlastne hlavný účinok Eucharistie?

Odpoveď je skrytá v 1Kor 10, 17.

„Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.“

S bratom Samuelom sme preberali určité otázky morálky, ktorá sa zaoberá skutkom. S pomocou pohľadu sv. Tomáša, sme sa okrem jednoduchého skutku, pozreli aj na skutky zložené. Cez ich predmety, ciele, okolnosti a následky, sme v  živej diskusii premýšľali, ako sa človek môže zachovať v rôznych morálne zložitých situáciách.

Silvestrovský večer na Ábelovej sa niesol v duchu rozhovorov, úsmevov, zdieľania zážitkov aj našich plánov. Pri prezeraní fotiek a spoločných videí sme si pripomenuli chvíle, ktoré sme zažili ako Adomáci, ale aj tie, ktoré boli v uplynulom roku dôležité pre každého z nás. Nechýbala slávnostná večera ani čas na stíšenie v adorácii pred polnocou. Toto celé prebiehalo počas prelomu rokov, ktoré sme vďačne strávili v spoločenstve s Pánom a spolu navzájom.

Jakub Svedek, Zuzka a Janka

PODPORTE NAŠE AKCIE 👉🏻 https://adom.darujme.sk/podporte-mladych-na-ceste-k-bohu/