Ako prvé sa radostnú zvesť zmŕtvychvstania dozvedeli ženy. Tento ženský „detail“ zachytávajú všetky evanjelia. Prečo práve ženy? Jedným z dôvodov bolo aj to, že tieto ženy boli pre Ježiša dôležité – ony s ním prišli až z Galiley a pomáhali mu počas jeho verejného pôsobenia. Ba došli za ním až pod kríž. Druhým dôvodom bolo, že im Ježiš veril. Veril, že správne naložia s informáciou, ktorú od Ježiša dostali. Ony ju priniesli apoštolom a tí ju následne zvestovali celému svetu.

Každý jeden z nás ako kresťan je v Pánových očiach dôležitý. Dôkazom toho je viera, ktorú sme od neho prijali. A rovnako ako ženám, verí Pán aj nám. Zvlášť počas Veľkej noci aj  nám zveruje správu o jeho zmŕtvychvstaní, správu o tom, že Boh porazil smrť. Prečo? Pretože vie, že s ňou naložíme rovnako dobre ako ženy. Verí nám, že si túto radostnú správu nenecháme len pre seba, že táto zvesť dokáže premeniť naše srdcia a skrze nás aj srdcia našich bratov a sestier ľudí, ktorí možno na Boha nemyslia.

fr. Vavrinec OP

(Veľkonočný pondelok)