Škola formácie Bratstva laikov sv. Dominika, ktorá sa začala v auguste minulého roka, úspešne pokračuje ďalšími kurzami aj v roku 2016. O svoje zážitky z tohto zaujímavého projektu laických dominikánov sa podelili sestry Jozefína Rajmunda Iglarová a Anna Alberta Adamová.

Sr. Jozefína Rajmunda Iglarová OP: Štvrtý kurz Školy formácie

Škola formácie pokračovala v dňoch 27. – 29. novembra 2015 v Dominikánskom kontemplatívnom centre Pustý dvor – Ábelová v poradí už štvrtým kurzom. Aj tento kurz začal v piatok večer svätou omšou. Po svätej omši nasledovali vešpery  a večera.  Eva Antonína, asistentka pre formáciu a povolania, začala ŠF prednáškou: „Regula a partikulárne smernice“. Odporučila nám aby sme Regulu, ktorá je základnou ústavou laických dominikánov, aspoň raz za rok spoločne prečítali v bratstvách. V nedeľu doobeda pokračovala prednáškou o partikulárnych smerniciach.  Sobota 28. novembra začala  rannými chválami a raňajkami. Po raňajkách pokračoval brat Mannes  Stanislav Marušák, provinčný promótor pre laických dominikánov, dvoma prednáškami noviciátnej formácie.  Téma prvej prednášky „Povolaním vrátnici“, mala tri časti:

  • Starozákonný patriarcha  Jakub
  • Z blízka kontemplovať rušný svet
  • Vrátnici pri Božích dverách.

Prednáška vychádzala z prvého paragrafu Reguly laických bratstiev svätého Dominika a podčiarkovala svetskú dimenziu laických dominikánov, Kristových učeníkov vo svete. Zaujal ma výklad state z Evanjelia podľa Marka, kde Ježiš hovorí podobenstvo o pánovi, ktorý opustil dom, sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť (Mk  13,34). Nikdy som si neuvedomila tajomnú postavu vrátnika. A práve jemu prikázal pán bdieť pri dverách, ktorými vstupuje do domu. Brat Mannes nám vysvetlil, že to je poslanie kresťanov vo svete. Bdelosť v tomto zmysle môžeme chápať ako – stáť pri dverách, ktorými prichádza Boh. Pričom tými dverami môže byť len malá štrbinka, cez ktorú pustíme do tohto sveta trochu Božieho sveta. Ako kazatelia musíme poznať veľmi dobre dvere, cez ktoré k nám vstupuje Boh.  Po obede pokračoval brat Mannes  druhou  prednáškou na tému: „Tajomstvo bielej soboty“ a „Ticho v dome Zachariáša“.  Po každej prednáške nasledovala práca v skupinách. Podľa poznámok sme prešli v skupine celú prednášku. Bola to vlastne príprava na prezentáciu. Príprava v skupinách a prezentácia   bola veľmi užitočná, pretože nám umožnila doplniť si to, čo sme si nezachytili v poznámkach, alebo prediskutovať to, čo nám nebolo celkom jasné.  Prednášky sú veľmi obohacujúce a dávajú nám možnosť naučiť sa veľa nového. Počas prednášky často dochádza k dialógu. Núti nás to premýšľať a lepšie pochopiť danú tému.  V sobotu večer sme nádhernou slávnosťou začali Adventné obdobie. Na terasu sme pripravili stôl so sviecami a sochami Panny Márie a sv. Jozefa. Slávnosť začala piesňou „Prichádza Pán, prichádza“. Po nej nasledovalo čítanie  o Rodokmeni Ježiša Krista, žalm, a čítanie o putovaní Panny Mária a sv. Jozefa na súpis ľudu. Slávnosť pokračovala zapaľovaním sviec. S horiacimi sviecami s Pannou Máriou a sv. Jozefom, za spevu žalmu  č. 96 sme vchádzali do kaplnky na svätú omšu. Bol to pekný, neopakovateľný zážitok.

skola_formacie_foto

Sr. Anna Alberta Adamová OP: Piaty kurz Školy formácie

V dňoch 26 – 28.  februára 2016 sa konala už piata časť „Školy formàcie“ Bratstva laikov sv. Dominika, a aj ja patrím medzi jej “študentov”. Chcela by som sa s vami podeliť o dojmy z tohto podujatia. Odnášam si z neho nielen veľa vedomostí, ale aj plno dojmov. Učíme sa tu chápať sv. Písmo, jeho podstatu, paralelu medzi Starým a Novým zákonom a celé je to popretkávané faktami zo života sv. Dominika a jeho bratov, ako aj ich spiritualitou. Prednášky sú taktiež zamerané na výklad Reguly bratstiev laikov sv. Dominika. Napriek tomu, že zo začiatku som mala obavy, ako kurzy zvládnem, výklad je podávaný zrozumiteľne, je prispôsobený nášmu chápaniu a je pre nás výzvou ako tieto vedomosti podávať ďalej. Vo vysvetlení a objasnení nejasných vecí vidím najväčší  význam tejto školy. Pri modlitbe,Liturgie hodín  a sv. omši najviac pociťujem  ,,jednotu srdca“, ktorú sv. Dominik najviac vyzdvihoval a uplatňoval. Stretnutie bratov a sestier sa nesie v rodinnom duchu, a na každom kurze všetci pookrejeme nielen duševne, ale aj telesne v krásnej prírode územia ,,Ábelova“, ale aj pri všetkých dobrotách, ktoré nám naša kuchárka a organizátori kurzu v úlohe hostiteľov prichystajú. Cítiť tu kreativitu, prajnosť a zanietenosť všetkých. Som veľmi rada, že sa zúčastňujem tejto ”školy“, lebo okrem rozvíjania svojich vedomostí, mi tieto stretnutia pomáhajú stávať sa lepším človekom. Učím sa viac milovať a v každom bratovi a sestre vidieť nebeského Otca, ktorý je LÁSKA.