Prvými dvoma kurzami v dňoch 14. – 16. augusta, 4. – 6. septembra (druhý turnus) a 25. – 27. septembra začala v Dominikánskom kontemplatívnom centre Pustý dvor (Ábelová) Škola formácie Bratstva laikov sv. Dominika. Tento projekt je jedným zo záverov II. provinčnej kapituly Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku slávenej v Čičmanoch v roku 2013. Jeho cieľom je skvalitniť formáciu v provincii. Adresátmi školy sú tí, ktorým je zverená formácia v miestnych bratstvách. Úlohou školy je naučiť formátorov štyri postulátne a dvanásť noviciátnych tém, ktoré budú odovzdávať novicom vo svojich bratstvách počas iniciačnej formácie. Škola je jednou z jubilejných aktivít laických dominikánov na Slovensku a bude realizovaná prostredníctvom víkendových stretnutí po celý rok.

sf01

sf02

sf03

sf04