Ábelová, Pustý dvor – kontemplatívne dominikánske centrum. V dňoch 31.8. – 7.9.2018 sa tu stretla skupina vysokoškolákov ADOM-ákov s dominikánmi – fr. Lukášom, sr. Karolou, sr. Justínou a vzácnymi hosťami z Katedry filozofie z Trnavskej univerzity a to s fr. Reginaldom Slavkovským OP, Jankou Trajtelovou a Michalom Kutášom, aby nás zoznámili so spiritualitou.

Znovu sme zažili skvelý týždeň, počas ktorého sme spoločne získali mnoho nových informácií, načerpali dostatok nových síl, potešili dušu modlitbou, zabavili sa a stretli s Bohom, sami so sebou a všetci navzájom. Pre toto všetko je toto miesto ideálne.

To, že hodnotný film a spiritualita spolu úzko súvisia, sme zistili sledovaním a následným rozoberaním zaujímavých filmov – Zen Stalker. Druhý film bol náročnejší, no vďaka diskusii sme mu porozumeli. Samotný film opisuje príbeh troch mužov – stalkera, spisovateľa a profesora, ktorí prechádzajú zakázaným územím – zónou, kde je všetko iné, ako sa na prvý pohľad zdá… Bolo v ňom veľa zaujímavých situácií a obrazov, ako napríklad obraz  komnaty, ktorú má každý z nás.

Zaviedli sme aj novinku – čítanie pri obede, kedy sme čítali z knihy Tisíc darov od Ann Voskampovej. Veľmi zaujímavá bola tiež prednáška, ktorá rozoberala vplyv meditácie na ľudský mozog. Dozvedeli sme sa o vedeckých dôkazoch, že meditácia spôsobuje krátkodobé i dlhodobé zmeny vo fungovaní mozgu (Lutz).

Zoznámili sme sa aj so spiritualitou sv. Jána od Kríža a jeho temnej  noci zmyslov a temnej noci ducha. Hovorí tiež, že vyprázdnenie seba môže dovoliť prijať viac Boha a tak nastáva jednota s Bohom. Taktiež sme sa stretli s veľmi zaujímavými básňami perzského básnika a mystika Rúmího.

A aby som nezabudla, celé toto naše stretnutie bolo sprevádzané aj dominikánskou spiritualitou, svätými omšami, rozjímaniami, modlitbou ranných chvál a vešpier, adoráciou a mnohými peknými spoločnými chvíľami, či výstupom na Lysec. Bol to krásny a požehnaný čas, tešíme sa, kedy sa stretneme zas. Ďakujeme!

Klaudia

Prevzaté zo stránky sestier, kde sú aj pekné fotky z akcie.