V marci tohto roku uplynulo 25 rokov od založenia Katolíckeho biblického diela (KBD) Konferenciou biskupov Slovenska.
 KBD vzniklo v roku 1993 s cieľom pomáhať veriacim lepšie poznávať Božie slovo a čerpať z tohto nevyčerpateľného pokladu pre život. KBD je súčasťou medzinárodnej organizácie – Katolíckej biblickej federácie (CBF), ktorá združuje 350 katolíckych spoločností pôsobiacich na poli biblickej pastorácie v 130 krajinách sveta. Spoločnou túžbou, ktorá pohýna naše snahy a aktivity je nechať vyniknúť Sväté písmo v živote jednotlivých veriacich a v celom cirkevnom spoločenstve, aby všetky pastoračné snahy Cirkvi boli živené Božím slovom. KBD realizuje rôzne formačné a publikačné projekty a každoročne pripravuje slávenie Biblickej nedele.
Pri tejto príležitosti Vás pozývame na Slávnosť Božieho slova, ktorá sa bude konať za účasti predsedu CBF, kardinála Luisa Antonia Tagleho, arcibiskupa Manily, v sobotu 26. mája 2018 v Ružomberku, kde aktuálne sídli KBD.
V popoludňajšom programe je možnosť zúčastniť sa na jednom z ponúkaných workshopov, ktoré sú zamerané na rôzne prístupy a prácu s Božím slovom, ako je bibliológ, lectio divina, lumko metóda, čítanie Písma a práca s biblickými postavičkami, bibliodráma, biblická tanečná meditácia a ďalšie. Workshopy budú prebiehať v malých skupinách, aby sme mohli zažiť osobnú skúsenosť s Božím slovom a vytvoriť živé spoločenstvá, ktoré sa ním sýtia.
Celodenný program zakončíme koncertom Komorného speváckeho zboru OMNIA zo Žiliny pod vedením dirigentky Moniky Bažíkovej. Počas večera zaznejú skladby rôznych autorov a žánrov ako prejav nášho poďakovania Bohu za všetko krásne a dobré, čo pôsobí a koná aj prostredníctvom KBD.
Viac informácií sa dozviete tu: SLÁVNOSŤ BOŽIEHO SLOVA

Zdroj: KBS