Bratia z Košíc Vás pozývajú do svojho kostola na slávnosť Ružencovej Panny Márie.

Program:

Pondelok až piatok (2 – 6.10)
16:45 hod.   modlitba ruženca (pozvané spoločenstvo)
17:30 hod.   sv. omša (celebruje jeden z pozvaných kňazov košickej arcidiecézy)
18:30 hod.   moderovaná adorácia (pozvané spoločenstvo)
19:00 hod.   posedenie v DKC-Veritas

 

Sobota (7.10.)
11:30 hod.   radostný ruženec
12:15 hod.   sv. omša
12:50 hod.   tichá adorácia
14:00 hod.   bolestný ruženec

15:00 hod.   privítanie pútnikov
15:05 hod.   ruženec Božieho milosrdenstva
15:20 hod.   prednáška
16:00 hod.   moderovaná adorácia
16:45 hod.   ruženec svetla
17:30 hod.   sv. omša
18:30 hod.   prestávka
18:45 hod.   mariánsky sviečkový sprievod a slávnostný ruženec
20:00 hod.   posedenie vo DKC-Veritas

Nedeľa (8.10.)
6:15 hod.   ruženec
7:00 hod.   sv. omša
8:00 hod.   posedenie v DKC-Veritas

8.15 hod.     ruženec
9:00 hod.     sv. omša
10:00 hod.   posedenie v DKC-Veritas

10:15 hod.   ruženec
11:00 hod.   Slávnostná sv. omša J.E.Mons. Jozef Haľko – bratislavský pomocný biskup
12:00 hod.   posedenie v DKC-Veritas