Bratia dominikáni  Vás pozývajú do svojho chrámu v Košiciach na slávnostné požehnanie kópie ikony

SALUS POPULI ROMANI – POPULI CASSOVIENSIS. 

Program začne v sobotu 28. apríla o 18:30 sprievodom a následnym Akatystom k presvätej Bohorodičke

a vyvrcholí v nedeľu sv. omšou o 11:00 h., ktorú bude celebrovať

J. Ex. Mons. Cyril Vasiľ SJ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.