Srdečne pozývame vysokoškolákov na Víkend o slobode a milosti so všetkými svätými dominikánmi v dňoch 6. – 8. novembra 2020. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu pridávame aj alternatívny termín 5. – 7. februára 2021.

Sviatok všetkých svätých Rehole kazateľov a blížiace sa výročie Nežnej revolúcie nás obzvlášť vyzýva voľne pokračovať v téme tohtoročnej Letnej dominikánskej školy a bližšie sa pozrieť na Božiu milosť a jej pôsobenie v našom živote. Sestra Justína sa spolu so sv. Augustínom a otcami kresťanského východu bude pozerať na uzdravujúce a oslobodzujúce účinky milosti v pláne spásy.

Je Božia milosť súperom našej slobody? Čo je dielom milosti a čo naopak následkom nášho vlastného úsilia? Pohľad sv. Tomáša Akvinského a tomistickej tradície na tieto otázky nám sprostredkuje brat Samuel.

Benedikt XVI. ako jedno z rizík modernej demokracie pomenoval diktatúru relativizmu. Aké dôvody ho viedli k takémuto záveru a aké sú príležitosti slobodnej spoločnosti nám povie náš drahý hosť Peter Solár. Môžeme sa tiež tešiť na dialóg tomistickej a „ratzingerovskej“ školy v prospech nášho plnšieho života s Kristom.

Prihlasovanie na opmladez.sk@gmail.com ukončíme 23. októbra alebo naplnením ubytovacej kapacity nášho Kontemplatívneho centra Pustý Dvor.

Všetkým ďakujeme, obdivujeme vašu rýchlosť – novembrový termín je už plný. Pre tých, ktorí sa nestihli prihlásiť, je otvorené prihlasovanie na február 2021.

Tešíme sa na vás,

za organizačný tím – br. Samuel