Ježiš vyvolával, vyvoláva a bude stále vyvolávať, veľa otáznikov okolo svojej osoby.V čase v ktorom žil svoj pozemský život, mnohí tvrdili, že o Mesiášovi a jeho pôvode sa nebude nič vedieť. No ak vedia o Ježišovi, odkiaľ je, tak je to len pravda, že je podvodník. Ježiš toto všetko vie, čo o ňom vedia, čo o ňom hovoria a čo si o ňom myslia. Preto v chráme priam vykríkol a poukazuje, že jeho pravý pôvod je tajomný a tí, ktorí si myslia, že ho poznajú sa veľmi mýlia. Odmietajú ho uznať a uveriť, že ho poslal Boh Otec, že je pravý Boží vyslanec, že je Boží Syn. Ježišove slová znejú v ušiach jeho súčasníkov, ako irónia, výsmech a rúhanie. Usilujú sa ho zmocniť, ale márne; On ostáva pánom situácie, pretože sa  celkom podriadil plánom Boha Otca a ešte neprišla jeho hodina. Evanjelista Ján tento spor udáva blízko sviatkov stankov – 50 dní po Veľkej Noci, aj preto, že to bol čas určený k stíšeniu a  hlbšiemu premyšľaniu. Ježiš sa poslednýkrát pokúsil primäť svojich protivníkov, aby hlbšie premýšľali o ňom a o skutkoch, ktoré vykonal. Je to aj pre nás čas, výzva, aby sme hlbšie uvažovali nad poslaním J. Krista. Tiež si myslíme, že vieme veľmi dobre, kto je Ježiš, veľa sme toho počuli, čítali, a predsa môže nám byť vzdialený, nepoznaný, nedocenený. Obnovme svoju vieru, vyznajme, že Ježiš Kristus je pravý Boh a jediný Vykupiteľ človeka.

fr. Martin OP