V nedeľu večer 25. júna sa zišli v Konvente sv. Dominika vo Zvolene delegáti provinčnej kapituly. Slávenie začali sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Branislav Koppal, generálny vikár banskobystrického biskupstva. Vo svojej homílii vyzval bratov kapitulárov, aby dôverovali Bohu a pri svojom rozhodovaní sa vydali do rúk Božej prozreteľnosti.

V pondelok kapitula pokračovala duchovnou obnovou bratov kapitulárov pod vedením pátra provinciála Miroslava Kulicha OFMCap, ktorý v prvej časti svojej prednášky poukázal na to, že medzi rehoľníkmi sa vytratila túžba po svätosti, rozobral aj príčiny tohto stavu a v druhej časti oboznámil bratov so spôsobom slávenia provinčnej kapituly u bratov kapucínov. Nasledujúcej diskusie sa zúčastnil aj hosť kapituly, brat Benedikt Mohelník, provinciál Českej dominikánskej provincie.