P. Egýd Peter Tavel, syn slovenskej provincie dominikánov bol 11. septembra 2014 vymenovaný za dekana Teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Brat Egýd začal vykonávať svoj úrad od 14. septembra. Do úradu dekana bol zvolený akademickým senátom fakulty 19. marca 2014. Na právoplatné prevzatie úradu dekana teologickej fakulty musí byť novomenovanému dekanovi udelené aj nihil obstat od Svätej stolice. Bratovi Egýdovi bolo nihil obstat udelené 8. septembra Kongregáciou pre katolícku výchovu.