Za Ježišom prichádza kráľovský úradník s prosbou, aby uzdravil jeho ťažko chorého syna. Prichádza za ním aj s konkrétnu predstavou, ako to má urobiť. Žiada  Ježiša aby išiel s ním do jeho domu a tam uzdravil jeho syna. Pán Ježiš to robí ináč. Jeho syna uzdravuje tak, že mu jednoducho povie: Choď, tvoj syn žije. A úradník odchádza od Ježiša pokojný, pretože “uveril Ježišovmu slovu”. 

Všetci poznáme slová Svätého Písma prostredníctvom ktorých nám Boh zjavuje ako sa o nás stará, ako nás ochraňuje, ako nás miluje, aký sme mu drahí a vzácni. Uverme aj my  Božiemu slovu tak, ako uveril kráľovský úradník Ježišovmu slovu, aby sme s vierou a pokojom dokázali riešiť situáciu v ktorej sme sa všetci ocitli.

fr. Marián OP