V dnešnom prvom čítaní z proroka Ozeáša Boh doslova prehovára ako básnik, jeho reč je plná metafor. A metafory patria k žánru ľúbostnej lyriky. Boh je veľkým milovníkom človeka, no nijaký Don Juan a tobôž nie Casanova.
„Milovať“ po hebrejsky sa povie „ahav“. Ide o termín, ktorý je veľmi blízky inému hebrejskému slovu „jahav“ – „dať“. Aj z etymologického hľadiska teda vidieť spojitosť medzi milovaním a dávaním. Pravá láska sa tak zaujíma viac o dávanie než o prijímanie a je aktívnym postojom voči blížnemu.
A čo chce dať Boh človeku? Raz v noci na to zaznela odpoveď: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“
Boh nám ponúka blažený, večný život. Žiť, to je predsa tá najvnútornejšia túžba, ktorá jestvuje v každom človeku – a v tomto čase krízy zvlášť. Tento život máme v Ježišovi Kristovi… Kristus sa nám dáva v Eucharistii.

fr. Vavrinec OP