Kto je svätý Jozef? Z hodín náboženstva vieme, že bol pestúnom pána Ježiša, zákonitým manželom Panny Márie. Sv. Písmo nám ho  približuje prostredníctvom jeho skutkov. Predstavuje  nám ho ako človeka nábožného, spravodlivého,  čestného, ktorý sa staral o Svätú rodinu a chránil  ju. Preto ho cirkev vždy vnímala ako svojho ochrancu a ľudia sa k nemu utiekali  a prosili ho o pomoc aj v situáciách, keď prežívali rôzne životné ťažkosti. Aj dnes nastala takáto chvíľa. Nielen cirkev je v ohrození, ale trpí – môžeme povedať – celý svet.  Každý deň umiera zbytočne mnoho ľudí, ľudské utrpenie dosiahlo obrovské rozmery. Utiekajme sa k sv. Jozefovi v tomto čase, aby sme aj s jeho pomocou, na jeho orodovanie dokázali zvrátiť túto situáciu. 

fr. Marián OP