„Sľubujem poslušnosť Bohu, Panne Márii, svätému Dominikovi a svojmu rehoľnému predstavenému…“

To sú v skratke slová, ktorými sa v dominikánskej reholi  novic po ročnej skúšobnej dobe zasväcuje Bohu pre službu v jeho Cirkvi na určitú dobu. A hoci už v noviciáte žije dominikánskym spôsobom života, až týmto rehoľným sľubom, či rehoľnou profesiou, sa naplno stáva dominikánom.

Takto sa v nedeľu 13. augusta v Konvente sv. Jozefa vo Varšave deväť novicov zasvätilo Bohu na jeden rok. Sedem Poliakov a jeden Ukrajinec pre Poľskú provinciu. A deviatym bol brat Marek, pôvodom z Bernolákova, ktorý sa touto profesiou zloženou do rúk svojho slovenského provinciála stal synom Slovenskej dominikánskej provincie.

Pred zložením profesie si novici ľahnú na zem na znak pokory a na výzvu provinciála, čo si žiadajú, odpovedajú: „Milosrdenstvo Božie a vaše“. V živote, na ktorý sa podujmú, bude práve milosrdná Božia láska a láska zo strany bratov tým, čo bude sprevádzať týchto mladých bratov všetkými radosťami i ťažkosťami ich rehoľného života.
Brat Marek sa po zložení profesie stal súčasťou komunity vo Zvolene, kde sa najbližšie mesiace bude pripravovať na ďalšiu etapu svojej formácie a svojich štúdií vo Francúzsku. Prosíme vás, aby ste si naň spomenuli aj v modlitbách.

Album fotografií zo slávnosti (od poľských bratov):
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Dominikanie.Sluzew&set=a.614848424043850

A niekoľko fotografií od rodiny: