V našej reholi si 5.septembra pripomíname zosnulých dobrodincov a príbuzných našej rehole. Na tento úmysel slávime v dnešný deň svätú omšu.

Duše v očistci majú v dominikánskej charizme osobitné miesto. Dominikáni sa od počiatkov modlia za zosnulú rodinu, priateľov a dobrodincov rádu. Podľa článku 70 Liber constitutionum et ordinationum sa v každom konvente slúžia sväté omše za zosnulých:

  1. februára – otcov a matky členov rehole;
  2. septembra – dobrodincov a príbuzných rehole;
  3. novembra – bratov a sestry.