V našej reholi si 5. septembra pripomíname zosnulých príbuzných a dobrodincov našej rehole. Na tento úmysel slávime v dnešný deň svätú omšu.

Duše v očistci majú v dominikánskej charizme osobitné miesto. Dominikáni sa od počiatkov modlia za zosnulú rodinu, priateľov a dobrodincov rádu. Podľa článku 70 Liber Constitutionum et Ordinationum sa v každom konvente slúžia sväté omše za zosnulých:

7. februára – otcov a matky členov rehole;

5. septembra – príbuzných a dobrodincov rehole;

8. novembra – všetkých bratov a sestry rehole.