Brat Jordán, pápežský prelát a dominikán,vlastným menom Jozef Noga prekročil brány večnosti presne pred 22 rokmi.

Jozef sa narodil vo Varíne, mestečku v blízkosti Žiliny, 17. júla 1946 rodičom Matejovi a Žofii, rodenej Pallovej, ako prvé dieťa. Matej pracoval ako železničiar, Žofia sa starala o domácnosť a deti. Jozef mal päť mladších súrodencov – sestru Máriu, brata Michala a sestry Elenu, Irenu, ktorá ale v mladosti zomrela, a najmladšiu sestru Janku.

Jozef ako dieťa rád hrával futbal, miništroval a jeho veľkou vášňou boli autá. Po skončení základnej školy pokračoval štúdiom na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole. Za vynikajúce študijné výsledky poberal štipendium. Keď vyšlo najavo, že má záujem o štúdium teológie, bolo mu odňaté. Jozef zvykol chodiť každé ráno ešte pred vyučovaním na svätú omšu. Inak tomu nebolo ani v deň maturít. Kvôli svätej omši však nestihol ich slávnostné otvorenie, čo vedenie školy považovalo za veľkú opovážlivosť. Napokon ho ale k maturitám pripustili. Nebolo tiež bezproblémové podať si prihlášku do kňazského seminára. Opakovane si ho predvolávali do riaditeľne a snažili sa ho od jeho úmyslu odhovoriť. Pred nástupom do seminára prijal z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Eduarda Nécseya sviatosť birmovania. Za patróna si vybral svätého Františka.

Do Rehole kazateľov vstúpil Jozef Noga tajne 12. februára 1976. Na fare v Lietave, kde aktuálne pôsobil, ho do rehole prijal vtedajší vikár Slovenského vikariátu Česko-slovenskej provincie, páter Aquinas-Mária Juraj Gabura OP. Prvé rehoľné sľuby zložil v piatok 18. februára 1977. Prijal rehoľné meno Jordán. Slávnostné večné sľuby zložil v nedeľu 18. októbra 1981 na fare v Ochodnici. O jeho vstupe do dominikánskej rehole ale nevedel nikto ani z jeho najbližšej rodiny.

-js-