Pred 10 rokmi, 21. augusta 2013 zomrel dominikán Vojtech Peter Rakovský. Dones ho mnohí máme v pamäti ako väzenského kňaza, pretože od roku 2006 pôsobil ako správca väzenskej farnosti Obrátenia sv. Pavla v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Leopoldove.

Páter Vojtech ako vyštudovaný strojár pracoval v Plzni v závode Škoda, popri práci začal študovať teológiu na Provinčnom štúdiu Českej dominikánskej provincie. Za kňaza bol vysvätený v roku 1983 ako 32-ročný.

Pôsobil vo farnosti Bratislava-Rača, neskôr bol priorom v Bratislave na Kalvári. Od roku 1995 študoval v Ríme spirituálnu teológiu, po návrate v roku 1998 žil v dominikánskom konvente v Košiciach.

Vojtech Rakovský

V roku 2006 bol uvoľnený pre duchovnú službu v Ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených zboroch SR.

Za zásluhy pri budovaní katolíckej väzenskej duchovnej služby mu generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže udelil v roku 2011 Plaketu zboru. V roku 2013 pri príležitosti 10. výročia Ordinariátu OS a OZ SR dostal bronzovú Medailu sv. Šebastiána.

Svoju službu pre ordinariát ukončil páter Vojtech z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku a nepriaznivého zdravotného stavu 31.júla 2013.

Posledné dni pozemského života prežil v dominikánskom Dome sv. Kríža v Dunajskej Lužnej. Zomrel 21. augusta 2013 krátko pred poludním.

Zádušnú svätú omšu v pondelok 26. augusta v Dunajskej Lužnej celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, koncelebrovali Mons. František Rábek a provinciál dominikánov na Slovensku Reginald Adrián Slavkovský OP. Páter Vojtech je pochovaný v Šali.