27.marca 2013 pápež František otvoril proces blahorečenia jedného pútnika medzi národmi. Narodil sa v Talianku (1905), študoval v Jeruzaleme (École biblique) a zomrel v koncentračnom tábore v Dachau (1.apríla 1945)-fr. Giuseppe Girotti OP.

giuseppe girottiGiuseppe sa narodil 19. júla 1905 v Albe. Prvé roky jeho rehoľného života poznačilo štúdium. Na slávnej École biblique v Jeruzaleme študoval pod vedením ďalšieho dominikána a kandidáta na blahorečenie: Marie-Joseph Lagrangea.

Od teórie k praxi

giuseppe girotti1Giuseppe Girotti sa špecializoval na Starý zákon. V roku 1938 mu vyšiel komentár k altmúdroslovnej literatúre Starého zákona (I Sapienziali: Proverbi, Ecclesiaste, Cantico dei Cantici, Sapienza, Ecclesiastico) a v roku 1942 komentár k prorokovi Izaiášovi (Introduzione generale ai Profeti. Il libro di Isaia). Jeho životným mottom sa stalo „prinášať Božie slovo“, o čo sa snažil nielen v rámci svojej akademickej činnosti v Turíne, ale aj vo svojej životnej praxi, či už to bola nemocnica neďaleko kláštora, kde pôsobil, alebo koncentračný tábor.

S pátrom Lagrangeom majú spoločnú nielen vášeň k Svätému písmu a že obaja sú kandidátmi oltára, ale aj to, že obaja boli neprávom obvinení z nepravovernosti. Iba čas ukázal, že obaja boli obvinení a stíhaní neprávom a že pravda je opakom: boli to svätci mimoriadnych kvalít…

Akonáhle sa začalo prenasledovanie Židov a ich odsun ku konečnému riešeniu, fra Giuseppe Girotti sa začal ilegálne venovať ich záchrane. Staral sa o ich ukrývanie a zabezpečenie, vybavoval im falošné dokumenty…
Až raz mu na to prišli, keď sa neúspešne snažil zachrániť život profesora židovského pôvodu Giuseppe Dienu. Stihol ho rovnaký osud ako tých, ktorých sa snažil zachrániť. Židovský národ si zamiloval už počas svojich štúdií v Jeruzaleme. Jeho obľúbené vyjadrenie na označenie Židov „starší bratia“ nebola len prázdna fráza, myslel to vážne až na smrť. Až tam nasledoval Slovo, ktoré sa stalo telom…

giuseppe girotti2

obr. V svetskej a rehoľnej uniforme…

V Dachau

Don Angelo Dalmasso, ktorý sa s Girottim spoznal ešte vo väzení v Turíne a spoločne boli deportovaní do Dachau, spomína na úsmevy brata Giuseppeho i v týchto ťažkých chvíľach. Keď prišli do Dachau, museli sa zvliecť kvôli dezinfekcii donaha. Kňazi ako prví, aby ich ponížili. V tejto chúlostivej situácii mu brat Giuseppe so svojím zmyslom pre čierny humor povedal: „Sme pri desiatom zastavení krížovej cesty: Ježiša vyzliekajú zo šiat…“
Nehostinné podmienky koncentračného tábora uberali na zdraví a vitalite každému. Na jar roku 1945 bol fra Giuseppe kvôli chatrnému zdraviu presunutý na infirmárku, kde na Veľkú noc 1945 (1. apríla) podstúpil svoj holokaust: pravdepodobne zomrel po podaní smrteľnej injekcie, ako to v podobných prípadoch bolo v tábore zvykom. Bolo to 28 dní pred tým, ako sa brány tábora definitívne otvorili dokorán, aby tí, čo prežil opäť zakúsili slobodu a ľudskú dôstojnosť.
Židovský národ nezabudol na fra Girottiho, jeho odvahu, ochotu riskovať a nakoniec obetovať svoj život na ich záchranu. Päťdesiat rokov po jeho smrti – 14. februára 1995 mu bol posmrtne udelený titul „Spravodlivý medzi národmi“ (hebr.: ???? ????? ?????, Chasid Umot ha-Olam), ktorým štát Izrael oceňuje tých, ktorí počas holokaustu prispeli k záchrane Židov.

S prorokom Izaiášom aj po smrti

V Jeruzaleme sa nachádza pamätník obetí a hrdinov holokaustu – Yad vašem (?? ???), v ktorom sú zapísané mená ako obetí holokaustu, tak aj tých, čo prispeli k záchrane. Nechýba tam ani meno fra Giuseppeho. Pri pamätníku Yad vašem je Záhrada spravodlivých, v ktorej sú vysadené stromy na ich počesť. Jeden z nich patrí fra Giuseppemu.

Nakrajšou poctou však je, že názov pamätníka „Yad vašem“, ktorý môžeme preložiť akoalt „Pomník a meno“, vznikol na základe jedného citátu z Knihy proroka Izaiáša: „Dám im vo svojom dome, medzi svojimi múrmi pomník a meno (hebr.: yad vašem) lepšie, než sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nezahynie“ (Iz 56, 5); a tak prorok Izaiáš, ktorému fra Giuseppe venoval pri štúdiu hŕbu časa a neskôr knihu a od ktorého sa naučil slovám: „Potešujte, potešujte môj ľud!“ (Iz 40, 1) i zdieľať osud „muža bolesti“ – utýraného Pánovho služobníka (Iz 53), prorokoval už stáročia pred tým, že jeho proroctvo sa naplní aj v osude človeka, ktorý sa volal Giuseppe Girotti.

giuseppe girotti3

obr. Plaketa vďaky od talianskych Židov

br. Patrik Vnučko OP