Každý z nás túži byť šťastným. Šťastie človek môže zažívať aj v celibáte, keď žije bez intímneho partnera; nedokážeme však byť šťastní bez priateľov a lásky. Aké sú zdravé priateľstvá a vzťahy, počínajúc tým k nám samým? Sestra Giorgia, brat Samuel a Michal Drábek za pomoci skúsených ľudí, ktorí v tomto živote uspeli a dosiahli večné šťastie, nás prevedú týmito dôležitými témami.

ANOTÁCIE PREDNÁŠOK:

Michal Drábek: Aristoteles, Tomáš Akvinský a C. S. Lewis o priateľstve

Čo je to priateľstvo? Aký je jeho pôvod a čo je meradlom priateľstva? Existuje v priateľstve spravodlivosť? A aké sú riziká priateľského vzťahu?  Na tieto a podobné otázky si spoločne posvietime spolu s velikánmi ako Aristoteles, Tomáš Akvinský či C. S. Lewis.

Sr. Giorgia: Dar priateľstva vo Sv. písme a dominikánskej tradícii

Priateľstvo nie je nevyhnutnosť, ale je veľkým darom a posilou na našej ceste. Ako hovorí o priateľstve Sv. písmo? A aké vzory priateľstva v ňom vieme nájsť? K priateľstvu má čo povedať aj dominikánska tradícia. Spoločne sa pozrieme na dar priateľstva, ktorý sprevádza našu rehoľu a na význam priateľstva pri spoločnom kráčaní vpred.

Br. Samuel: Láska k sebe – zdravá a nezdravá

Mnohí duchovní autori tvrdia, že najzákernejším nepriateľom duchovného života nie je ani svet so všetkými svojimi lákadlami, ani diabol a jeho pokušenia, ale je ním nezriadená láska k sebe. Lenže nie každá láske k sebe je nezriadená. Tomáš Akvinský prekvapujúco píše, že človek má viac milovať seba ako blížneho. Čo znamená tento rozpor so Sv. písmom a aká je zdravá láska k sebe podľa sv. Tomáša?

PROGRAM STREDOŠKOLSKEJ TOMISTICKEJ ŠKOLY

KDE:  Kontemplatívne centrum Pustý Dvor – Ábelová

KEDY:  10. – 12. máj 2024

KTO:  stredoškoláci

PRÍSPEVOK NA UBYTOVANIE A STRAVU NA VÍKEND:  25 € – na účet SK39 8360 5207 0042 0036 4958 (poznámka pre prijímateľa: „SŠTŠ + meno a priezvisko účastníka“) do 7. 5. alebo v hotovosti na mieste.

PRIHLASOVANIE:  do 5. 5. 2024 –  prihlasovací formulár

alebo do naplnenia ubytovacej kapacity centra

KONTAKT:  brat.samuel@gmail.com