25palg-1701Hľadáš priateľstvá?

Chceš zažiť niečo nové?  Tak príď medzi nás.

Pozývame ťa na adoráciu spojenú s katechézou na tému Naše sny, ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 5.1.2017 v DKC Veritas so začiatkom o 19. hodine.

Ide o prvú katechézu z cyklu piatich katechéz, ktorých ústrednou témou budú sny, na ktoré budeme postupne nazerať z rôznych uhlov pohľadu a z rôznych aspektov. Sny odkrývajú svet našich túžob a potrieb, sny boli často pre umelcov prameňom nových inšpirácií, sny majú vplyv nielen na formovanie človeka, ale aj na kultúru. Naše sny vplývajú na naše snívanie a naše snívanie vplýva na naše sny.

Oplatí sa vôbec snívať aj v dnešnej dobe?

Je vôbec potrebné mať sny a snívať napríklad o dobrom manželovi, o šťastnom živote?

Aký postoj má zaujať veriaci človek k výkladu snov? Ako sa na sny díva biblia?

Ak chceš nájsť odpovede na tieto a aj iné otázky, príď do DKC Veritas zažiť spoločenstvo s Bohom a s ľuďmi. Tešíme sa na teba. P. Kristián M. Šalamon, OP