Dominikánske mariánske centrum, v spolupráci s Dominikánskym konventom v Košiciach, vás srdečne pozýva na stretnutie členov ružencových bratstiev,

ktoré sa uskutoční 19. mája 2018 (sobota) v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach. Čaká vás spoločná modlitba, prednáška, slávenie Eucharistie, agapé … Putujme spoločne s Máriou k Ježišovi!