Rehoľa Dominikánov na Slovensku Vás srdečne pozýva na STRETNUTIE DOMINIKÁNSKEJ RODINY v rámci oslavy 800-ročného jubilea narodenia svätého Dominika pre nebo. Toto stretnutie, ktoré sa uskutoční 2. októbra 2021 (sobota) v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, v Šaštíne, je v tomto jubilejnom roku spojené so 14. púťou ružencových bratstiev do Šaštína. Na stretnutí dominikánskej rodiny sa zúčastní aj magister rehole fr. Gerard Timoner OP. Týmto podujatím vyvrcholí putovanie relikvie sv. Dominika ako aj kópie obrazu Mascarella (prvé vyobrazenie sv. Dominika) po celom Slovensku. TEŠÍME SA NA VÁS!

Téma stretnutia: Za stolom so svätým Dominikom

Dávame Vám do pozornosti, že z epidemiologických dôvodov sa celé podujatie uskutoční v režime COVID automatu: OTP (OČKOVANÍ / TESTOVANÍ / PO PREKONANÍ COVID). Prosíme Vás o rešpektovanie tohto rozhodnutia.

Svoju účasť nám, prosím, nahláste v čase úradných hodín do DMC telefonicky na číslo: (055) 623 01 37; 0905 244 583; 0903 982 541 alebo emailom na adresu dmc@dominikani.sk najneskôr do 30.9.2021 (účasť na tejto slávnosti nahlási za skupinu horliteľ ružencového bratstva alebo iná zodpovedná osoba). ĎAKUJEME!