Počas víkendu 7.-9. novembra 2014 sa vo zvolenskom konvente uskutočnilo stretnutie o dominikánskej spiritualite.

Zvolenskí bratia privítali šiestich hostí, ktorí mali možnosť zúčastniť sa denného programu bratov, modliť sa s nimi, spoločne stolovať a zúčastňovať sa prednášok. Prednášky boli zamerané na témy povolania, zasväteného života, dejín a súčasnosti dominikánskej rehole.

S podobnými stretnutiami sa plánuje aj do budúcnosti a budú určené pre záujemcov o rehoľu dominikánov a jej spiritualitu.

Program stretnutia