Posledný adventný víkend 16. – 18. decembra sa v košickom konvente bratov a konvente sestier uskutočnilo stretnutie mladých, ktorí cez leto putovali s dominikánmi na Svetové dni mládeže do Krakova. Mladí zažili atmosféru kláštora, ale aj košických vianočných trhov. Modlili sa s bratmi aj s komunitou sestier, vypočuli si prednášky brata Ireneja a Samuela, pozerali film aj adorovali do neskorej noci.