V dňoch od 3. – 5.júla 2020 sa v kontemplatívnom centre na Pustom dvore v Ábelovej stretla rozšírená provinčná rada laických dominikánov. Provinčná rada sa konala z viacerých dôvodov: najmä aby zhodnotila bratský život v jednotlivých bratstvách na území Slovenska, plnenie provinčného plánu, situáciu v bratstvách a výzvy na nadchádzajúce obdobie.

V rámci rady sa taktiež začala diskusia ohľadne nadchádzajúcej budúcoročnej provinčnej kapituly.

V deň 95-teho výročia liturgickej spomienky bl. Pier Giorgia Frassatiho sme taktiež diskutovali o plánoch ako dostať tohto blahoslaveného laického dominikána do povedomia ľudí.