V sobotu 20.mája 2017 sa v Kostole dominikánov v Košiciach uskutočnilo už tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev. Toto stretnutie sa už zapísalo do sŕdc ruženčiarov, keďže tohto roku sa ho zúčastnilo viac ako 650 veriacich zo 105 ružencových bratstiev prakticky z celého Slovenska. Spoločne sme sa modlili, spievali, chválili Pána. Hosťom tohtoročného stretnutia bol Mons. Marián Bublinec, ktorý je momentálne farárom v Krupine. Prítomných veriacich pozval k prehĺbeniu vzťahu s Pannou Máriou, ktorá nás vždy privádza k Ježišovi, nielen počas prednášky na tému Nádej v Márii, ale aj počas hlavnej pútnickej svätej omši, ktorú celebroval. Od eucharistického stola sme sa presunuli k stolom do neďalekého Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas, kde sa záverečné agapé nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére.

Na záver chceme vysloviť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tejto krásnej slávnosti, a to najmä členom speváckeho zboru z Vyšnej Hutky a Krásnej ako aj členom ružencového bratstva pri dominikánskom kostole.

Stretneme sa opäť o rok v Košiciach!