Štúdium a dominikánska spiritualitaSvätý Dominik ustanovil štúdium ako nevyhnutnú súčasť svätého kázania. V 13. storočí tak vynikali dominikáni v prostredí nevzdelaných duchovných. S požehnaním pápeža Honoria III. posielal Dominik bratov na vtedajšie významné univerzity, aby študovali a kázali v týchto veľkých centrách vzdelanosti. Táto prax pokračuje aj dnes.

Hlavným predmetom dominikánskeho štúdia je Božie slovo zjavené prostredníctvom Písma, Tradície a prírodného sveta, ktorého najplnším prejavom je samotná osoba Krista.

Poznanie má, samozrejme, hodnotu samo osebe, dominikánske štúdium je zamerané na to, aby bolo užitočné pre spásu duší – vlastných a duší blížnych. Je teda akýmsi duchovným dielom milosrdenstva. Štúdium uľahčuje efektívnejšie ohlasovanie pravdy a je motivované láskou k Bohu a láskou k blížnemu.

Pre dominikána je štúdium prácou na celý život. Venujeme sa bohatej náuke Cirkvi, individuálne i kolektívne, pričom čerpáme najmä z múdrosti nášho vlastného brata, svätého Tomáša Akvinského. Jeho záujem o odôvodnené argumenty, pozornosť k protiargumentom a alternatívnym názorom zostávajú silnými stimulmi – rovnako ako kľúčový poznatok, že Boh v Kristovi túži po našom poznaní, dôvere a priateľstve. Toto celoživotné štúdium má zmysel len vtedy, keď zdieľame to, čo sme sa naučili, s ostatnými.

Štúdium spojené s modlitbou zaisťuje, že srdce a myseľ zostanú úzko spojené. Nemôžeme milovať to, čo nepoznáme. Rastieme, keď sme podporovaní tým, čo sa učíme o Božej majestátnosti, štedrosti a milosrdenstve. Teológia poskytuje potravu na kontempláciu, ktorej plody potom sprostredkúvame druhým prostredníctvom kázania.

www.opcentral.org

foto: pexels.com