🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣

Sv. Anzelm z Canterbury – prior, filozof, teológ, opát, arcibiskup, osobný poradca pápeža,  svätec, učiteľ Cirkvi. O sv. Anzelmovi  by sa dala napísať nejedna podnetná kázeň. Po prečítaní jeho životopisu mi však v pamäti ostala najmä jedna pasáž, a to konkrétne: „Dokázal obnoviť v mníchoch nový zápal pre život v kláštore.“  Tento citát z Anzelmovho životopisu má podľa mňa v dnešných dňoch pre nás, kresťanov, veľký význam, pretože aj my by sme sa podľa mňa mali snažiť o to, aby sme v druhých vzbudzovali zápal, aby to, čo robia, robili najlepšie ako vedia, aby naplno využívali dary a talenty, ktoré dostali od Pána  a zároveň danú vec konali na Božiu slávu.

Či už sme v sekulárnom prostredí, v spoločenstve, vo farnosti, v rodine alebo medzi kamarátmi, myslím, že vždy máme priestor na to, aby sme určitým spôsobom ľudí nanovo motivovali k tomu, aby žili čo možno najplnší život, aký je v danej chvíli možný. V sekulárnom prostredí sa nám možno nepodarí ihneď docieliť, aby boli ľudia okolo nás vášnivými evanjelizátormi, ale formou ukazovania zmyslu ich práce a snaženia, v spojení s poukazovaním na zásady žitia v súlade s prirodzeným zákonom, ktorý je prostredníctvom svedomia poznateľný každému, sa nám môže podariť v našich blížnych prebudiť určitý zápal, ktorý ich podujme k hlbšiemu hľadaniu pravdy a v konečnom dôsledku z nich urobí lepších ľudí.

Myslím, že toto obnovovanie zápalu v druhých je tiež v zhode s tým, do čoho nás pozýva Ježiš prostredníctvom evanjelia: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť?“ Ak nebudeme ako kresťania vzbudzovať v ľuďoch chuť žiť a pomáhať im v obnovovaní zápalu pre dobré veci, tak kto iný by to mal robiť?

Na záver nám všetkým prajem, aby sme aj na príhovor sv. Anzelma a podľa jeho príkladu dokázali obnovovať v našich blížnych zápal pre dobro, život v plnosti a lásku k Bohu i k ľuďom.

Marek Žemla

Modlitba k sv. Anzelmovi z Canterbury

Bože, Ty si dal svätému biskupovi Anzelmovi schopnosť prenikať do hlbín Tvojej múdrosti a vyučovať druhých; pomáhaj aj nám, aby sme vedení svetlom viery prijímali s radosťou v srdci pravdy, ktoré nám zjavuješ. Prosíme o to skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, lebo on s Tebou v jednote Ducha Svätého žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen